Procedury bezpieczeństwa w okresie COVID-19

OKRESIE PANDEMII COVID Kochanówka (1)PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W (1)

…………………………………………………………………………………………………………………

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

…………………………………………………………………………………………………………………

   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.   Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).  
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
 
 Ferie zimowe  13 – 26 lutego 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
 
 Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 
 Egzamin ósmoklasisty23,24,25 maja 2023 r.   Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
 
13Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.   Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).  
14Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.   Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych- 1 listopada 2022r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 10 listopada 2022r.,

Boże Narodzenie (zimowa przerwa świąteczna) – 23–31 grudnia 2022r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2023r.,

 Wielkanoc – 9 – 10 kwietnia 2023r.,

 Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2023r.,

 Boże Ciało – 9 czerwca 2023r.

…………………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

– 13 października 2022r.

– 31 października 2022r.

– 2 maja 2023r.

– egzamin ósmoklasisty 23,24,25 maj 2023 r.

– 26 maja 2023r. 

– 9 czerwca 2023r.