ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

                                PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST OD GODZINY 8.00 DO 14.00

Rozkład obejmuje następujące elementy:

            8.00 – 8.15  –   Schodzenie się dzieci                                                                                                               8.15 – 13.00- Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
 • zajęcia dydaktyczne
 • projekty edukacyjne
 • spacery
 • wycieczki
 • zabawy na powietrzu
 • zabawy dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci
 • czynności samoobsługowe
 • posiłki
 • relaks poobiedni
 • praca indywidualna
 • ćwiczenia utrwalające
       13.00- 14.00 – Rozchodzenie się dzieci