Szkoła w Kochanówce znajduje się  w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego,    w powiecie lipskim. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce powstała zaraz po II wojnie światowej. Dzieci uczyły się w drewnianym budynku. Murowany budynek z sześcioma salami lekcyjnymi został otwarty 1.09.1966 roku. Duży wkład w jego powstanie włożyli mieszkańcy wsi Kochanówka. Ważną datą w historii szkoły był 30.09.1974 rok, kiedy oddano do użytku pierwszą wówczas w województwie radomskim ,,zieloną salę” wyposażoną w drabinki, pochylnię, równoważnię, kozioł i skrzynię gimnastyczną.
W 1984 zmienił się dyrektor placówki. Pan Kazimierz Mazur odszedł na emeryturę, a zastąpiła go pani Jadwiga Róg.  Publiczna Szkoła Podstawowa została rozwiązana w 2004 roku ze względu na małą liczbę dzieci. Dzięki staraniom społeczności wiejskiej i nauczycieli została powołana Szkoła Stowarzyszeniowa o nazwie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce. Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kochanówka, które sprawuje pieczę nad szkołą była pani Alicja Zimak. W 2004 roku dyrektorem została pani Małgorzata Karbowniczek. W 2011 roku funkcję przejął pan Stanisław Kwiecień i pełnił ją do roku 2019. Obecnie dyrektorem jest pani Emilia Starzyk a funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kochanówka pełni Bożena Dygas.
Dzięki funduszom europejskim, w 2009 roku doszło do powstania punktu przedszkolnego, do którego uczęszczają dzieci w wieku 2,5-4 lata. Do szkoły uczęszczają dzieci z Kochanówki, Krzyżanówki i Dębowego Pola oraz kilkoro z poza obwodu szkoły.
Szkoła uczestniczy w projektach unijnych, dzięki czemu uczniowie mają możliwości wszechstronnego rozwoju. Największym sukcesem jest fakt, że nasze dzieci stały się otwarte na nowe doświadczenia, tolerancyjne, śmiałe i odważne, bez obaw mówią, co myślą. Jesteśmy szkołą aktywną, przyjazną dla wszystkich. Szkołę naszą wyróżnia  serdeczna i rodzinna atmosfera.