W tym roku nasi uczniowie kolejny raz wzięli udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

30 października 2023 r. w ramach akcji – nasi uczniowie – odwiedzili lokalne miejsce pamięci narodowej, pomnik w Dębowym Polu, który został wzniesiony przez społeczność lokalną w 1988 r. na cześć i chwałę pomordowanym i poległym mieszkańcom Dębowego Pola i Margrabszczyzny. Uczniowie zapalili znicze, a także wykonali prace porządkowe wokół pomnika i kapliczki.

Akcja #SzkołaPamięta.