W sobotę, 21 października 2023 roku na placu szkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce odbył się Piknik Rodzinny z okazji finału realizacji zadania publicznego pod nazwą Razem żyje się lepiej. Na imprezę przybyli licznie mieszkańcy wsi: Kochanówka, Krzyżanówka Dębowego Pola, Kotłowacza.

Impreza rozpoczęła się przedstawieniem talentów aktorskich uczniów naszej szkoły. Następnie, podczas wspólnego biesiadowania, był czas na poszerzenie swej wiedzy na temat bezpieczeństwa w kuchni. Zaprzyjaźnieni z naszym stowarzyszeniem strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia. Przypomnieli także zebranym obowiązujące numery alarmowe telefonów oraz zasady wzywania pomocy. W trakcie spotkania ze strażakami nasi goście dowiedzieli się także, jak ugasić pożar w kuchni.

Członkinie lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Razem Kochanówka – Krzyżanówka oraz panie z okolicznych miejscowości zapewniły słodki poczęstunek, a także pomogły w przygotowaniu i serwowaniu potraw z grilla podczas trwania festynu. Można było skosztować kiełbasek oraz ziemniaków i innych warzyw przygotowanych na grillu, który  został zakupiony z dotacji pozyskanej na realizację zadania. Dużym zainteresowaniem cieszyłysięchruścieletradycyjna potrawa naszego regionu, przygotowana przez panie – wspólnie z uczniami naszej szkoły – kilka dni wcześniej.

Tego dnia plac szkolny był pełen gwaru i wesołej zabawy. Dzieci mogły bawić się na dmuchańcach oraz uczestniczyć w konkurencjach. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt, gdzie panie malowały dzieciom twarze.

Wspólnie spędzony czas z dala od technologii cyfrowej zaowocował sposobnością do wymiany doświadczeń, podtrzymania lokalnej tradycji, jeszcze dokładniejszego poznania siebie nawzajem oraz zacieśnienia stosunków społecznych. Wspólna integracja, także osób niepełnosprawnych i ich rodzin pozwoliła na wzmocnienie więzi między mieszkańcami. Spotkanie międzypokoleniowe pozwoliło pokazać młodemu pokoleniu, jak ważne są wartości takie jak: współpraca, pamięć, tradycja i zwyczaje, o których nie można zapomnieć.

Podsumowanie zadania publicznego pod nazwą Razem żyje się lepiej finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 W efekcie  realizacji zadania przeprowadzonego w okresie 27.07 2023 – 30. 11. 2023 r.:

– zakupiono kuchenkę oraz grill elektryczny, w celu organizacji imprez, spotkań, warsztatów, które posłużą integracji lokalnego społeczeństwa;

– zorganizowano warsztaty wypieku chruścieli dla młodych kobiet, pod kierunkiem pań z KGW, w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kochanówka, w Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kochanówce;

– zorganizowano Piknik Rodzinny w celu integracji mieszkańców wsi Kochanówka, Krzyżanówka, Dębowe Pole oraz Kotłowacza.

W wyniku tychże działań lokalna społeczność złożona z rodziców, dziadków, dzieci oraz sąsiadów:

– spędziła wspólnie czas na zabawie, nauce, rozmowach,

– poznała bliżej siebie nawzajem, w tym osoby niepełnosprawne w naszym otoczeniu;

– wymieniła doświadczenia przede wszystkim kulinarne, ale także życiowe

– zapoznała się z historią regionalnego przysmaku, jakim są chruściele;

– zdobyła wiedzę na temat: pierwszej pomocy, zasad wzywania pomocy oraz zasad bezpiecznego gaszenia pożarów w kuchni, poza tym przypomniała sobie numery alarmowe;

– uświadomiła sobie potrzebę pielęgnowania ludowych tradycji i receptur;

– zaznajomiła się z nowymi i starymi przepisami oraz przypomniała sobie tradycyjne, dawne smaki kuchni polskiej;

– miała okazję uczestniczyć w  wydarzeniach łączących różne pokolenia;

– miała okazję przekazania młodszemu pokoleniu wiedzy na temat tradycji lokalnych.

#Mazowszepomagam, #programwsparcia, #solidarnośćmazowiecka

PIKNIK RODZINNY W KOCHANÓWCE